Нашият живот губи смисъл, в мига, когато започнем да мълчим за нещата, които имат значение.
— Мартин Лутър Кинг

Организациите за защита правата на човека са изправени пред сериозни затруднения, по-мащабни от всякога. През последните години в Централна и Източна Европа наблюдаваме засилване на крайнодесните идеологии, обезценяване на човешките права, както и тенденция да се приемат мерки, ограничаващи дейността на правозащитните групи. Все повече организации се сблъскват с медийни атаки, тормоз и натиск да бъдат закрити. Освен че противоречат на някои от най-основните принципи на демокрацията и правовия ред, тези идеи показват и фундаментална липса на разбиране на приноса, който неправителственият сектор има при гарантиране на правата на всеки един гражданин.

Посланието на кампанията “Да закрием БХК” е отговор на най-яростните критици на организацията, които често призовават за нейното закриване и за забрана на дейността на неправителствения сектор въобще. Кампанията цели да провокира обществото да се замисли за важността от отстояването на човешките права, които често се приемат за даденост. Кампанията представя някои от най-значимите победи на Българския хелзинкски комитет (БХК) през последните 25 години, както и илюстрира как би изглеждала България без правозащитници.

Една неправителствена организация съществува, за да изпълни мисията си. БХК ще се самозакрие - тогава, когато се постигне пълното зачитане на правата на човека в България. Кампанията “Да закрием БХК” призовава хората да подкрепят усилията в тази посока.


Партньорски организации:

Благодарим на Noble Graphics и Кеворк Асланян за подкрепата.